GENEL

Dijital Vergi Asistanı GİBİ

GİBİ, Dijital Vergi Asistanı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen bir uygulamadır.

Dijital Vergi Asistanı (GİBİ), yapay zeka destekli, makine öğrenmesi esası ile çalışan kullanıcıların genel nitelikli, kişiye ve duruma özel olmayan mevzuat sorularının cevaplarına ve Başkanlığın görev alanına giren elektronik hizmetlere dair yönlendirmelere ulaşabilecekleri, 7/24 hizmet verebilme kapasitesine sahip bir uygulama olup, Dijital Vergi Asistanı (GİBİ) http://www.gib.gov.tr internet adresimizde hizmete sunulacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Reformları Eylem Planında yer alarak kamuoyuna ilan edilen “Dijital Vergi Asistanı” uygulamasının mükellef memnuniyetini sağlama ve hizmet kalitesini artırma yönünde katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Dijital Vergi Asistanı Projesi kapsamında mükelleflerce vergi mevzuatına ilişkin sorulması olası sorular ile Başkanlığımızın elektronik uygulamalar üzerinden yerine getirebilecekleri vergi ödevlerine ilişkin yönlendirici sorular belirlenerek sisteme eklenmiştir. Soruların genişletilmesi ve iyileştirilmesi çalışması kapsamında Başkanlığın ilgili merkez birimleri, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ilgili birimleri ve Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasıyla toplantılar yapılmıştır.

Uygulama, kurulum ve içerik çalışmalarının tamamlanması ile merkez ve taşrada görev yapan personelin pilot
olarak kullanıma açılmış olup, 21.436 kullanıcıdan gelen 59.257 mesaj ile geliştirme ve revizyon çalışmaları yapılmıştır.

Kaynak: GİB 2022 yılı Faaliyet Raporu