GENEL

Mükellef ve Vergi Türüne Göre Faal Mükellef Sayıları (2022 Sonu)

Faal mükellef sayıları 2022 sonu itibariyle mükellef türü açısından aşağıdaki gibidir. 2022 sonu itibariyle toplam mükellef sayısı Toplam 6.921.593 olmuştur.

 • Gerçek Kişi 5.588.946
 • Limited Şirket 875.227
 • Diğer Tüzel Kişilik 191.670
 • Anonim Şirket 167.842
 • Adi Ortaklık 42.721
 • Kooperatif 36.096
 • Banka Şubesi 10.998
 • İş Ortaklığı 6.148
 • Kollektif Şirket 1.219
 • KDV3-Dijital Hizmet Vergisi Mükellefi 533
 • Adi Kom. Şti. 95
 • Avukatlık Ortaklığı 71
 • Elbirliği Mülkiyeti 27

Tablo 1: Faal Mükellef Sayıları 2022 Sonu İtibariyle

Tablo 2: Vergi Türü İtibariyle Faal Mükellef Sayıları (2018-2022)

Kaynak: GİB 2022 Faaliyet Raporu