GENEL

Sahte Belge Risk Analiz Programı (SARP)

Sahte Belge Risk Analiz Programı (SARP), Başkanlığımızca sahte fatura düzenleme fiilini işleyen mükelleflerin risk durumlarını sayısal olarak ölçme yöntemi ile analiz edebilen bir programdır.

Sahte Belge Risk Analiz Programı, denetim bilgi ve tecrübelerinden hareketle mükellefleri belirli bir algoritma çerçevesinde puanlamaktadır. Böylece tüm KDV mükellefleri, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme riski yönünden değerlendirilmekte ve detaylı bir şekilde analiz edilmektedir.

Risk odaklı denetim anlayışı ile ortaya konulan bu yeni sistemde; Program aracılığıyla belirlenen yüksek riskli mükellefler ilgili personel tarafından da değerlendirildikten sonra incelenmek üzere Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına gönderilmektedir.

Bu kapsamda, 2022 yılında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme riski yönünden toplam 13.521 tespit Vergi Denetim Kuruluna bildirilmiştir.

Kaynak. GİB 2022 Faaliyet Raporu

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.