GENEL

Gelir İdaresi Dijitalleştikçe Kamuoyuyla Paylaşılan İstatistikler Azalıyor!

Gelir İdaresi Başkanlığı otomasyon alanında en önde gelen kurumlardan birisidir. Ancak otomasyon alanındaki bu denli ilerlemeye karşılık kamuoyu ile paylaşılan istatistik konusunda geriye gidiş dikkat çekicidir. Çok önemli verilerin olduğu GİB İstatistik sayfasındaki pek çok veri artık güncellenmiyor. Bazı verilere ise hiç ulaşılamıyor.

Örneğin,

  • En çok vergi ödeyen mükellefler listesi en son veri 2019 yılına ait,
  • Otomasyonlu nakil vasıtaları vergi dairelerine ilişkin istatistikler 2017 yılına ait,
  • Türkiye geneli beyanname özetleri en son 2013 yılına ait,
  • İller bazında beyan edilen matrah ve vergi tutarları istatistiği en son 2018 verisi çeriyor.
  • NACE kodlarına göre yıllık gelir ve kurumlar vergisi ve matrah bilgileri istatistiğine ise ulaşılamıyor.

Vergi ile ilgili araştırmacılar ve ilgi duyan vatandaşlar için önemli pek çok verinin Gelir İdaresi tarafından güncellenmemesi veya artık paylaşılmaması, GİB’in dijitalleşme düzeyine uygun bir durum değildir. Yetkililerin bu konuya el atmaları umuduyla.

15.04.2023

vergidosyasi.com