BAĞIMSIZ DENETİM

Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

Bağımsız denetime tabi şirketler hangileridir? Bağımsız denetime tabi olmada parasal ve çalışan sayısı limitleri nelerdir?

Hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397/4’üncü maddesinde belirtilmiştir. Söz konusu maddede, Kanunun 398’inci maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketlerin Cumhurbaşkanınca (Bakanlar Kurulunca) belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı (Karar) ile denetime tabi olacak şirketler için kıstaslar belirlenmiş, söz konusu kıstasları sağlayan şirketlerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabi olacağı hüküm altına alınmıştır. Son olarak 30 Kasım 2022 tarih 6434 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Söz konusu karar aşağıda sunulmuştur. Ancak öncesinde genel denetim kriterlerinin önceki ve sonraki verileri tablo halinde aşağıda sunulmuştur.

Genel Denetim Kriterlerine Tabi Olan Şirketler için Kriterler:

Kriterler2023 Yılı Öncesi01.01.2023 Tarihinden itibaren
Aktif Toplamı35 Milyon TL75 Milyon TL
Yıllık net satış hasılatı70 Milyon TL150 Milyon TL
Çalışan Sayısı175 Kişi150 Kişi

ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerini tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte art arda iki hesap döneminde aşan şirketler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir. (Karar m. 3/1-b-3)