GENEL

Baz Etkisi Nedir?

İngilizcesi “base effect” olan baz etkisi; İki dönem arasındaki değişim hesaplanırken, değişime referans alınan dönemde normalden önemli ölçüde düşük veya yüksek bir gerçekleşme olması durumunda değişim hesaplandığı döneme yansıyan etkiyi ifade etmektedir. Örneğin 2022 Kasım ayı yıllık enflasyonu hesaplanırken, 2022 yılı Kasım ayı tüketici endeksinin 2021 yılı Kasım ayı tüketici endeksine göre yüzde değişimi alınmaktadır. 2021 yılı Kasım ayında tüketici endeksi normal ortalamalara göre çok daha yüksek bir oranda artmış ise, 2022 yılı Kasım ayında yıllık enflasyonu düşürücü bir baz etkisi görülecektir.

Baz etkisi; daha basit bir anlatımla, karşılaştırmaya konu olan iki dönemden ilkinde herhangi bir nedenle oran ya da sayılar üzerinde ortaya çıkan aşırı bir yükseliş veya düşüşün karşılaştırılan dönemlerin sonuçları üzerinde yarattığı etkidir. (Eğilmez)

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.