GENEL

Asgari Ücret Desteği Nedir?


Asgari Ücret Desteği nedir? Kimlere verilir? Hangi Şartlarda verilir? sorularının cevabı aşağıda yer almaktadır.

Asgari Ücret Desteği Nedir?

2023 yılı Ocak ila Haziran ayları/dönemi için 5510 sayılı Kanunun Geçici 93 üncü maddesinde belirtilen şartları sağlayan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı ile 13,33 Türk Lirasının çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

İşverenler Yönünden Aranan Şartlar:

Özel sektör işyeri işvereni olmak,

Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar:

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan olmak.

Kaynak: İşkur

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.