GENEL

KGK Uzmanı Nasıl Olunur ?

Kamu Gözetimi Kurumu, ya da kısaltılmış haliyle KGK Uzmanı Nasıl Olunur?

KGK Uzmanı, Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden, Mühendislik fakültelerinin Kurum tarafından belirlenecek (Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği vb.) bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin Kurum tarafından belirlenen (İstatistik vb.) bölümlerinden, veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Kurumun belirleyeceği KPSS puan türünden yeterli puanı almış olmak ve giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden mezun olanlar için muhasebe, iktisat-işletme, maliye ve hukuk alanlarında, Mühendislik fakültelerinin Kurum tarafından belirlenecek bölümlerinden mezun olanlar için Yazılım Mühendisliği, Temel Bilgisayar Programlama, Algoritmalar ve Veri Tabanı Yönetimi, İşletim Sistemleri, Bilgisayar Ağları ve Güvenliği v.b. konularında, fen-edebiyat fakültelerinin Kurum tarafından belirlenecek bölümlerinden mezun olanlar için Kurum tarafından belirlenecek konularda yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü sınavları başarıyla tamamlamak.

KGK Uzmanının Görevleri Nelerdir ?

Bağımsız denetçilerin ve bağımsız denetim kuruluşlarının teftiş ve incelemelerini yapmak.

Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlarının oluşturulmasına ilişkin mevzuat çalışmalarında bulunmak.

Bağımsız denetçilerin ve bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirme işlemlerini yapmak.

Muhasebe ve denetim standartlarını yayımlayan uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmalarda Kurumu temsil etmek ve bu kuruluşlar bünyesinde oluşturulan çalışma komisyonlarında görev almak.

Mevzuat değişikliklerini önermek, takip etmek ve düzenleme çalışmalarına katılmak.

Mevzuatın uygulanmasına yönelik gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililere verilecek eğitim çalışmaları, konferans, kurs ve seminerlerde görev almak.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.