GENEL

Mayıs Ayı Sonuna Kadar Vergi Levhasının Çıktısını Almayı Unutmayın!

Bir vergi güvenlik müessesi olarak getirilmiş olan vergi levhası asma zorunluluğu 6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle asma zorunluluğundan vergi levhası bulundurma zorunluluğuna dönüştürülmüştür.

6111 sayılı Kanunla, VUK’un 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmiştir. Böylece vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış, bunun yerine Mayıs ayı içinde vergi levhasının alınması bu levhanın;

  • Merkezlerinde,
  • Şubelerinde,
  • Satış mağazalarında,
  • Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,
  • Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)

bulundurulması ve yetkilerce istenildiğinde ibraz edilmesi gerektiğidir.

Vergi Levhanızı Mayıs Ayı İçinde İnternet Vergi Dairesinden Alabilirsiniz.

Vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan bilgilere göre oluşturulmakta ve internet vergi dairesi hesabına aktarılmaktadır. Mükellefler, her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi levhasının internet vergi dairesinden çıktısını 31 Mayıs 2023 gün sonuna kadar almaları, kağıt ortamındaki bu çıktının saklanması ve yetkililerce istenildiğinde de ibraz etmeleri gerekmektedir.

İnternet Vergi Dairesi (gib.gov.tr) üzerinden girilen mükellef sayfasının aşağıda belirtilen linkine tıklayarak ve takip eden işlemleri tamamlayarak e-vergi levhanıza ulaşabilirsiniz:

09.05 2023

vergidosyasi.com

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.