GENEL

7440 Sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı


7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin on altıncı fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin bir aya kadar uzatılması yetkisi 25/05/2023 tarihli ve 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla kullanılmıştır.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Kararı ile 7440 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş başvuru, bildirim ve beyan süreleri 03/07/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) (30 Haziran Kurban Bayramı resmi tatiline denk geldiği için), bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır. 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.