BAĞIMSIZ DENETİM

Türkiye Muhasebe Standartları TMS

Türkiye Muhasebe Standartları TMS, aslında uluslararası muhasebe standartları (UMS)’nin Türkçeye tercüme edilmiş halidir.

Uluslararası muhasebe standartları (UMS), İngilizcesi International Accounting Standarts (IAS); ülkelerde ilgili kurumlar tarafından takip edilmekte ve ilgili ülke diline tercüme edilmektedir. Söz konusu uluslararası standartları tercüme edip yayınlama görevi yıllar içerisinde farklı kurumlar tarafından yerine getirilmiş olup günümüzde bu görev Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(KGK) tarafından yürütülmektedir.

Dolayısıyla aşağıda yer alan Türkiye Muhasebe Standartları TMS aslında, uluslararası muhasebe standartlarının (UMS-IAS) tercümesi niteliğindedir. TMS’lerde zaman içinde güncellemeler söz konusu olduğu telife ilişkin teknik konular yer aldığı için ilgili standartlar sitemize yüklenmemiş aşağıda KGK sitesine doğrudan link verilmiştir.

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)

TMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU
TMS 2 STOKLAR
TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOSU
TMS 8 MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR
TMS 10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
TMS 12 GELİR VERGİLERİ
TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR
TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
TMS 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLAMASI
TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ
TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ
TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
TMS 26 EMEKLİLİK FAYDA PLANLARINDA MUHASEBELEŞTİRME ve RAPORLAMA
TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR
TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR
TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA
TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM
TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ
TMS 34 ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA
TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR
TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME
TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.