KAVRAMLAR

Milli Gelir Tanımları

Aşağıda farklı milli gelir tanımlarına yer verilmiştir. Bunlar gayri safi yurtiçi hasıla, gayri safi milli hasıla ve safi milli hasıladır.

Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) : Bir ülke sınırları içinde belirli bir dönemde yapılan üretimin (hasılanın) değeridir.

Gayrı Safi Millî Hasıla (GSMH) : Bir ülke vatandaşlarının belirli bir dönemde yaptığı üretimin (hasılanın) değeridir.

GSMH = GSYİH + Dış Alem Net Faktör Gelirleri

Safi Milli Hasıla (SMH) = GSMH – YIPRANMALAR

Categories: KAVRAMLAR

Tagged as:

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.