GENEL

EK MTV ve Memur Maaş Zammı Torba Kanun Teklifi Tam Metin

Ek MTV ve Memur Maaş Zammı getirilmesini öngören yeni torba yasa Meclise sevk edildi. 2023 yılının yeni Torba Kanun teklifinin asıl gerekçesi depremin yol açtığı finans ihtiyacı olarak belirtiliyor.

“6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. (14 Temmuz 2023 tarihli güncellememiz.)

Yeni torba yasa teklifinin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: