GENEL

Hayat Boyu Öğrenme (Lifelong Learning)

Hayat boyu öğrenme maliye meslek mensuplarının karakteri haline gelmiştir. Sürekli değişen mevzuat ve gelişen teknoloji hayat boyu öğrenmeyi meslek mensupları için zorunlu kılmaktadır. Peki, hayat boyu öğrenme nedir?

Hayat Boyu Öğrenme (Lifelong Learning)

Kişinin yaşamı boyunca, gönüllü ve özgüdü temelinde kişisel veya meslekî nedenlerle bilgi, beceri ve yetkinliğin geliştirilmesi ile kişisel gelişim, rekabetçilik ve istihdam edilebilirliğin artırılmasını hedefleyerek sosyal dışlanmanın azalmasını ve aktif yurttaşlığın artırılmasını sağlamak amacıyla katıldığı örgün, yaygın ve serbest öğrenme etkinlikleri ile bu etkinlikler sonucu elde edilen kazanımların belgelendirilmesi faaliyetlerini kapsar. Hayat boyunca gerçekleştirilen, kişisel, sosyal ve/veya mesleki nedenlerle bilgi, teknik bilgi, beceri, yetkinlik ve/veya yeterliliklerle sonuçlanan bütün öğrenme faaliyetlerdir.

Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi-AYÇ (European Qualifications Framework for Lifelong Learning-EQF)
Ulusal, uluslararası ve sektörel düzeylerde geliştirilen yeterlilik sistemlerindeki yeterlilik seviyelerinin açıklanmasına ve karşılaştırılmasına yönelik referans aracıdır. AYÇ’nin temel bileşenleri, öğrenme kazanımları (bilgi, beceri ve/veya yetkinlikler) açısından ifade edilen sekiz referans seviyesi ile gönüllü işbirliğine yönelik mekanizmalar ve ilkelerdir.

Kaynak: https://www.tyc.gov.tr/

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.