BÜTÇE

2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN MALİ VE SOSYAL HAKLAR GENELGESİ

2023 yılı Temmuz-Aralık döneminde mali ve sosyal haklara ilişkin uygulanacak katsayılar ve tutarlar ile ilgili Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi Mehmet ŞİMŞEK imzasıyla yayımlandı. 2023 yılı Temmuz Mali ve Sosyal Haklar Genelgesinin tam metni aşağıda sunulmuştur.

01/07/2023-31/12/2023 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak;

  • Maaş hesaplama katsayıları,
  • Sözleşme ücreti artış oranları,
  • Ücret tavanları
  • Kıdem tazminatı tavanı hesabında kullanılacak katsayılar,
  • ve ortalama ücret toplamı üst sınırı ile diğer hususların belirlendiği “2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge” aşağıda yer almaktadır.

07.07.2023 tarihli Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesi