ENDÜSTRİ 4.0 SÖZLÜK

Not: Endüstri 4.0 önümüzdeki dönemin önemli gündem alanı olacak. Pek çok alanda endüstri 4.0 uygulamaları ile karşı karşıya kalınacak. Bu uygulamaların mevzuat ayağının yeterli ve zamanında, endüstri 4.0’ın gerekleri ile uyumlu olmaması  Türkiye’nin bu alanda geri kalmasına neden olabilecektir.

Endüstri 4.0’ın bir boyutu da vergidir. Endüstri 4.0 vergi sistemini etkileyeceği gibi, vergileme ve vergi sistemleri de endüstri 4.0’ı olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilecektir.

Bu nedenle endüstri 4.0’ın vergi boyutuna eğilirken ana kavramların bilinmesi, mümkün olduğu ölçüde ingilizce karşılıklarına hakim olunması önem kazanmaktadır. Bu gerek ve öneme binaen Vergi Dosyası olarak endüstri 4.0 sözlük çalışmasına başladık. Karşılaştığımız Endüstri 4.0 kavramlarını sürekli olarak bu sayfaya eklemeyi planlıyoruz. Anlayacağınız, dinamik ve gelişen bir sayfa olacak.

Faydalı olması dileği ile.

Dr.  Hasan AYKIN

vergidosyasi.com


ENDÜSTRİ 4.0 SÖZLÜĞÜ

AGV: Otomatik Yönlendirmeli Araç (Automated Guided Vehicle)

BT: Bilgi Teknolojileri

CNC: Bilgisayarla Kontrol Edilen Üretim Tezgahı (Computer Numerical Control)

CRM: Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management)

ERP: Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning)

FRT: İlk Uygulama Kapasitesi (First Run Capability)

FTT: İlk Defasında Doğru (First Time True)

GİTES: Girdi Tedarik Stratejisi

LGV: Lazer Yönlendirmeli Araç (Laser Guided Vehicles)

M2H: Makine-ile-İnsan (Machine to Human)

M2M: Makine-ile-Makine (Machine to Machine)

MES: Üretim Yürütme Sistemi (Manufacturing Execution System)

MOS: Üretim İşletim Sistemi (Manufacturing Operating System)

PLM: Ürün Yaşam-Döngüsü Yönetimi (Product Lifecycle Management)

RFID: Radyo Frekansı ile Tanımlama (Radio-Frequency Identification)

SFS: Siber-Fiziksel Sistemler

SKU: Stok Bulundurma Birimi (Stock Keeping Unit)