Author Archives

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com sitesinin sahibi ve editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

Bütçe Süreci Şematik Gösterim

Bütçe, harcamalar ile gelirlerin geleceğe yönelik tahminlerini gösteren ve gerek giderlerin yapılması gerekse de gelirlerin toplanmasına ilişkin hükümleri düzenleyen belgedir. Ülkemizde bütçe hazırlama süreci aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. Ülkemizde bütçe süreci: Orta vadeli […]

Sermaye Azaltımında Vergileme

Sermaye azaltımı durumunda vergilemenin nasıl yapılacağı ile ilgili olarak ciddi tereddütler söz konusu idi. İdare, sermaye azaltımı durumunda işletmeden çekilen tutarları öncelikle vergilenecek unsurlardan çekilmiş şeklinde kabul etmekteydi. 7420 sayılı Kanunla Kurumlar […]