Author Archives

Hasan AYKIN

Maliye, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele, vergi ve vergilemeye dair bilimsel ve mesleki konularda yorum, yayın, yazı ve veri içeren, kar amacı gütmeyen bir sitedir. Kişi ve kurumları hedef almadan, konuları tartışmayı amaçlar.

Rekabet Yasağı Karşılığı Ödemelerde Tevkifat ve Gider Yazma Durumu

Bazı işletmeler, işten ayrılan personele, yaptığı iş sırasında sahip olduğu bilgi ve becerileri ayrıldığı işletmeye karşı gerek rakip firmada çalışmak gerekse kendisi tarafından yeni bir firma kurmak suretiyle kullanmaması için rekabet yasağı karşılığı ödeme yapmaktadırlar. Aşağıdaki özelge, rekabet karşılığı yapılan ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ve bu ödemelerin kurumlar vergisi açısından gider olarak kabul edilip edilmeyeceğine ilişkindir.