Author Archives

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com sitesinin sahibi ve editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

Gümrük Vergileri Nelerdir?

Gümrük idaresince takip ve tahsil edilen vergi türleri aşağıdaki gibidir. Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi bu vergilerin gümrük aşamasında alınanlarını ifade etmektedir: Tablo: Gümrük Vergileri  Gümrük Vergisi  İlave Gümrük Vergisi  Tek […]

UMS/UFRS nedir?

Uluslararası Muhasebe Standartları/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS’ler), Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından geliştirilerek yayımlanan muhasebe standartları setidir. Bu Standartların dünya genelinde tutarlı bir şekilde uygulanmasıyla halka açık işletmelerin finansal durumlarının yatırımcılar ve […]

Özelge: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında alınan hibe desteğinin makine ve teçhizat alımında kullanılması halinde, desteğin maliyetle mi ilişkilendirileceği, yoksa hasılat olarak mı dikkate alınacağı hk.

T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı: 47423198-105[262-2018/2]-E.27493 Tarih: 23.11.2018 Konu: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında alınan hibe desteğinin makine ve teçhizat alımında kullanılması halinde, desteğin maliyetle mi ilişkilendirileceği, yoksa hasılat […]