Author Archives

Hasan AYKIN

Maliye, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele, vergi ve vergilemeye dair bilimsel ve mesleki konularda yorum, yayın, yazı ve veri içeren, kar amacı gütmeyen bir sitedir. Kişi ve kurumları hedef almadan, konuları tartışmayı amaçlar.

Türk Vergi Sistemi Şematik Gösterim

Türk vergi sistemi nedir? Türk vergi sistemi, cari olan vergilerin yapısını ve uygulama esaslarını konu edinir.  Bu kapsamda Türk Vergi Sistemi aşağıdaki başlıklardan teşekkül etmektedir; Gelir/kazanç üzerinden alınan vergiler, Gelir Vergisi Kurumlar […]

Mükellefler Hangi Amaçlarla Özelge Talep Ederler?

Özelge (mukteza): Mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından, kendilerince açık olmayan ve tereddüt ettikleri konular hakkında yazılı olarak açıklama talebinde bulunmaları üzerine yetkili makamlarca kendilerine verilen yazılı görüşü […]

VERGİ İNCELEMELERİ SIRASINDA VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN UYACAĞI TEMEL İLKELER

Vergi denetimi ve bu kapsamda vergi incelemelerinin temel aktörü Vergi Müfettişleridir. İnceleme sırasında mükellefin yerine getirmesi gerekli pek çok ödev vardır. Peki, inceleme sırasında Vergi Müfettişlerinin uyması gereken kurallar yok mu? Elbette var. Demokratik gelişme, vergi alanında mükellefle idare arasındaki ilişkileri daha seviyeli hale getirmektedir.