Author Archives

Hasan AYKIN

Maliye, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele, vergi ve vergilemeye dair bilimsel ve mesleki konularda yorum, yayın, yazı ve veri içeren, kar amacı gütmeyen bir sitedir. Kişi ve kurumları hedef almadan, konuları tartışmayı amaçlar.

İvazsız İntikallerde Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

İvazsız intikallerde beyanname ne zaman verilir?
İvazsız intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi, mal veya paranın hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen bir ay içinde iktisap eden, alan kişi tarafından verilir.
Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar yarışma veya çekilişi düzenleyenlerce verilir.

Özelge: Satış Danışmanlarına Yarışma Sonucu Verilen Hediye ve Nakit Paranın Vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, reklam ve pazarlama faaliyetinde bulunduğunuz, cep telefonu ve aksesuarları satan işletmeler ile burada çalışan satış danışmanlarına yönelik web tabanlı bir uygulama ile ilgili ana firmalarla sözleşme yaptığınız, söz konusu sözleşme kapsamında bu firmalarda çalışan satış danışmanlarının, satmış oldukları ürünlerin seri no, imei no, fatura numarasını verdiğiniz kullanıcı adı ve şifre ile sisteme girerek puan topladıkları ve belli bir puan topladıklarında web portalınız üzerinden düzenlenen yarışmalara online olarak katılmaya hak kazandıkları, yarışma sonucu çeşitli hediyeler veya puan karşılığı nakit para kazandıkları, birikmiş olan puanların bu şekilde harcandığı ve tekrar yarışmaya katılabilmek için satış yaparak belli bir puan toplayarak tekrar aynı süreçten geçmekte oldukları belirtilerek, satış danışmanlarının kazandığı ödüller için veraset ve intikal vergisinin hesaplanmasında istisna tutarının her yarışma için ayrı ayrı mı yoksa belirli bir dönem içerisinde bir satış danışmanının farklı yarışmalarda kazandığı toplam tutara mı uygulanacağı hakkındaki Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Özelge: Proje Yaşışmasında Kazanılan Ödülün Vergilendirilmesi

Buna göre, … İl Özel İdaresi tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği” çerçevesinde, güzel sanatları teşvik etmek amacıyla yapılan ” … İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması” sonucunda derece alanlara yapılan ödemelerin, Gelir Vergisi Kanununun 29/1 inci maddesine göre gelir vergisinden istisna edilmesi gerekmekte olup,

VERGİ BORCUNUN SONA ERDİREN VEYA ORTADAN KALDIRAN NEDENLER

ergi, mükellef açısından bir tür borç iken, idare açısından alacak hüviyetindedir. Peki, vergi borcu veya vergi alacağı hangi nedenlerde sona erer.

Aşağıda vergi borcunu ortadan kaldıran nedenler sıralanmıştır. Buna göre, vergi borcu aşağıdaki fiil veya durumların gerçekleşmesi ile ortadan kalkar veya son bulur: 

Ödeme,
Zamanaşımı,
Terkin (Vergi borcunun silinmesi/ortadan kaldırılması),