Author Archives

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com sitesinin sahibi ve editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

Kar Payı Avansı Nedir?

Kar payı avansı ve bu avansın dağıtımına ilişkin hususlar 09.08.2012 tarih ve 28379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ ile düzenlenmiştir. Söz konusu Tebliğ, 28/7/1981 tarihli ve 2499 […]

Kar Payı Dağıtım Politikası Nedir?

Kâr payı dağıtım politikası, hesap dönemleri sonunda elde edilecek işletme kârlarının şirket ortaklarına dağıtılması veya işletme içerisinde yatırıma dönüştürülmesiyle ilgili kararları içermektedir. Kar dağıtım politikası hissedarlar ve işletme açısından farklı etki ve […]