Author Archives

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com sitesinin sahibi ve editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

TORBA KANUN (YASA) NEDİR? VERGİ DÜZENLEMESİ TORBA KANUNLA YAPILIR MI?

Torba kanun veya yasa, birden çok ve farklı konuları düzenleyen ve çeşitli kanunlarda, kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler öngören düzenlemelerdir (1), (2).

Torba kanun veya yasa, “zorunluluk olmadığı halde birden fazla kanunda değişiklik öngören kanun ya da aralarında zorunlu ilişki olmayan birden fazla kanunu değiştiren kanun” şeklinde tanımlanabilir (3).

Mükellef Hakları İcra Kurulu Geliyor. Mükellef (Vergi) Ombudsmanlığı mı Kurulacak?

Yukarıda belirtilen reformlardan “Mükellef Hakları İcra Kurulu” oluşturulması, yurt dışı örneklerdeki “Mükellef Ombudsmanlığı”, “Vergi Ombudsmanlığı” ve benzeri yapıları akla getirdi. Sunumda çok ayrıntısı verilmemekle birlikte, mükellefin uğradığı haksızlık ve memnuniyetsizliklerin giderilmesine yönelik bir yapılanma amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Yapısal Reform Nedir?

Yapısal reformlar bir ekonominin daha verimli çalışabilmesini ve ekonominin şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesini amaçlayan reformlardır.
Yapısal reformlar, tüm devlet sistemine, siyasete, ekonomiye, belirli sektörlere, eğitime, adalete, sağlığa ve benzeri ilişkin olabilir. 

Yapısal reformlarla ülkenin potansiyel üretim seviyesinin artırılması hedeflenir.