Author Archives

Hasan AYKIN

Maliye, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele, vergi ve vergilemeye dair bilimsel ve mesleki konularda yorum, yayın, yazı ve veri içeren, kar amacı gütmeyen bir sitedir. Kişi ve kurumları hedef almadan, konuları tartışmayı amaçlar.

Takasbank Para Piyası (TPP) Nedir?

Takasbank Para Piyasası Nedir?
Takasbank Para Piyasası (TPP); fon fazlası ve/veya fon ihtiyacı olan üyelerin talep ve tekliflerinin karşılaşmasını sağlayan, 1996 yılında kurulmuş ve o tarihten bu yana Takasbank tarafından işletilmekte olan organize bir para piyasasıdır.

1996’dan 2018’e Yeniden Değerleme Oranları

Yeniden Değerleme Oranı Nedir?
Vergi Usul Kanununa göre (Mük. Md. 298) yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksi’nde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır.

Yeniden Değerleme Oranı Ne Zaman Açıklanır?
Maliye Bakanlığı’nın yeniden değerleme ilgili belirleme değil, ilan etme şeklinde bağlı yetkisi söz konusudur. Örneğin 2018 yılında açıklanıp 2019 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı 08 Kasım itibariyle ilan edilmemiş olmasına rağmen yeniden değerleme oranı 23.73 olarak hesaplanmaktadır. Maliye Bakanlığı Kasım ayı içinde bir tebliğ ile 2018 Yeniden değerleme oranını ilan edecek ve 2019’da pek çok vergisel rakam, tarife, zam ve cezalar için söz konusu yeniden değerleme oranı dikkate alınacaktır. 

Özelge: Okul Aile Birliklerine Yapılan Bağış İndirim Konusu Yapılabilir mi?

Aşağıdaki özelgede, okul aile birliklerine yapılan bağışın indirim konusu yapılıp yapılamayacağına ilişkin vergi idaresinin açıklamaları yer almaktadır. 

Vergi idaresi; okul aile birlikleri Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları arasında ve kamu yararına çalışan dernek veya Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf kapsamında yer almadığından, … Okul Aile Birliğine yapmış olduğunuz nakdi bağışın beyan edilen gelirinizden indirimi mümkün bulunmadığı yönünde görüş vermiştir. 

Özelge: Buğday Tohumunun KDV Oranı

Aşağıdaki özelgede, buğday tohumunun tesliminde uygulanacak KDV oranı, tohumun sertifikalı olup olmaması ve satışı yapılan kişinin KDV mükellefi olup  olmadığı hususları dikkate alınarak açıklanmıştır. 
Buna göre, Şirketinizce satışı yapılacak olan buğday tohumunun sertifikalı olması durumunda, toptan ve perakende ayırımı yapılmaksızın %1; sertifikalı olmaması durumunda ise KDV mükellefi olanlara tesliminde %1, KDV mükellefiyeti bulunmayanlara tesliminde ise %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.