Author Archives

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com sitesinin sahibi ve editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

Esnaf vergi muafiyeti belgesi

Esnaf vergi muafiyeti belgesi nedir? Esnaf muaflığına ilişkin şartları topluca taşıyanlara talep etmeleri halinde vergi dairelerince  “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi“  verilir. Esnaf vergi muafiyeti belgesini nasıl  ve nereden alınır? Belgeyi almak isteyenlerin, esnaf vergi […]

Esnaf Muaflığı, Vergiden Muaf Esnaf

Esnaf Muaflığı Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiştir. Kanuna göre vergiden muaf esnaf olma şartları aşağıdaki maddede sıralanmıştır. Vergiden muaf esnaf: Madde 9 – (Değişik: 24/12/1980-2361/4 md.) (Değişik birinci cümle: 22/7/1998 – 4369/26 md.) […]

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları

Veraset ve intikal vergisinin hesabında dikkate alınacak veraset ve intikal vergisi oranları: 1/1/2017 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisinin hesaplanmasında kullanılacak tarife aşağıda sunulmuştur. Tarifede […]