Author Archives

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com sitesinin sahibi ve editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması: Kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak belirlenebilir kılan her türlü bilginin elde edilmesi, tutulması, işlenmesi, depolanması gibi işlemlerin hangi amaçla ve ne tür bir yöntem benimsenerek yapılabileceği hususu ile […]

Bilgi Edinme Hakkı

Bilgi edinme hakkı, kendisi ile doğrudan ilgisi olsun ya da olmasın bireylerin, idarenin elinde mevcut olan bilgileri talep edebilmesi ve elde edilebilmesi hakkıdır. Bu anlamda, söz konusu ilke, bireyler ile devlet arasında […]

Dinlenilme ve savunma hakkı

Dinlenilme ve savunma hakkı, ilgilisi üzerinde sonuç doğuracak bir işlemin tamamlanmasından önce kişinin her türlü bilgi ve belgeyi sunabilmesine ve bu husustaki görüşlerini aktarabilmesine imkân tanıyan, böylece işlem tamamlanmadan önce ilgilisinin katılımını […]