Author Archives

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com sitesinin sahibi ve editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

ISM Endeksi Nedir? Nasıl Yorumlanır?

ISM verisi, Tedarik Yönetim Enstitüsü’nün (Institute of Supply Management – ISM) tarafından her ayın ilk iş günü Türkiye saatiyle 17.00’de yayımlanan bir veridir. ISM verisi veya endeksi olarak isimlendirilmektedir. 
Finans programlarında sıkça duyulan ISM endeksi nedir? Daha önce PMI endeksi ve CDS kavramlarını açıklamış idik. Aşağıda ise, iş dünyası, yatırımcılar ile politika yapıcılar ve karar alıcılar için önem arz eden, doların ve borsaların yönünü doğrudan etkileyen ISM endeksi ve endeksin nasıl yorumlandığı hususuna yer verilmiştir.

Serbest Meslek Erbabı, Eşine Ödediği Ücret ile Yemek, Ulaşım, Sağlık Giderleri ve BES Katkı Payını Gider Olarak Dikkate Alabilir mi?

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak serbest meslek faaliyetinde bulunduğunuzu belirterek, yanınızda çalıştırdığınız eşinize ödediğiniz ücret ve sigorta işveren payı ile eşiniz adına yaptığınız yemek, sağlık, ulaşım harcamalarının gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı ile yine eşiniz adına ödediğiniz bireysel emeklilik katkı payını serbest meslek kazancınızdan indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) (POŞET BEYANNAMESİ)

04.04.2019 tarih ve 30735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)” ile söz konusu beyannamenin verilme usul, süre ve esaslarına ilişkin hususlar düzenlendi. 

Kamuoyunda poşet vergisi olarak da isimlendirilen poşet üzerinden alınacak geri kazanım katılım payı beyannamelerinin (poşet beyannamesi) nasıl, hangi dönemlerde verileceğine ilişkin düzenlemeler aşağıdaki tebliğde yer almaktadır. 

Net Ücret Üzerinden Anlaşmak Suretiyle Çalışanlar Engellilik İndiriminden Nasıl Yararlanır?

Sözleşmede, alınacak net ücret üzerinden ödeme yapılacağının belirtildiği durumlarda, engelli çalışan engellilik indiriminden yararlanabilecek midir? Konuya ilişkin olarak Vergi İdaresinin görüşü aşağıda sunulmuştur. 

İdare özetle; toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanlara net ücret üzerinden ödeme yapılması durumunda, engelli çalışanların ücretlerinde engellilik indiriminden oluşan vergi avantajının engelli çalışanlara yansıtılacağı, dolayısıyla engellilik indirimi nedeniyle sağlanan vergisel avantajın çalışanın eline geçen net ücret tutarını artıracak şekilde uygulanması gerektiği yönünde görüş vermiştir. 

BİNEK OTOMOBİL ALIMLARINDA KDV İNDİRİMİ KONUSUNDAKİ USUL VE ESASLARI DÜZENLEYEN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

28 Mart 2019 tarih ve 30728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri No:26) ile “İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi” konusuna ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 

Söz konusu değişikliğe ilişkin Tebliğin tam metni aşağıda sunulmuştur. 

İKİNCİ EL MOTORLU TAŞIT TİCARETİNDE ALIŞ VE SATIŞTAKİ KDV ORANI EŞİTLENDİ.

845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bundan böyle ikinci el motorlu taşıt ticaretiyle uğraşanlar %1 KDV oranına tabi olarak satın aldıkları ikinci el araçları satarken %18 değil, %1 KDV oranını esas alacaklar. Böylece ikinci el motorlu taşıt ticaretindeki alış ve satıştaki KDV oran farklılığı konusundaki eleştiri ve tartışmalar son verilmiş oldu.