Author Archives

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com sitesinin sahibi ve editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

Moratoryum Nedir?

Bir ticaret terimi olarak moratoryum, borçlunun, borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu bildirerek, alacaklıya ödeme planı önermesidir. Devletler düzeyinde moratoryum ise, devletin savaş, büyük ekonomik çöküntü ve benzeri gibi mali anlamda güç durumda bulunduğu […]

Özelge: Şirket Ortağı için yapılan SGK primlerinin ve ücret ödemelerinin kurumlar vergisi matrahının tespitinde İndirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

T.C.YALOVA VALİLİĞİDefterdarlık Gelir Müdürlüğü  Sayı : B.07.4.DEF.0.77.10.00-K.V 2010/1-14 22/12/2011 Konu : Şirket Ortağı için yapılan SGK primlerinin ve ücret ödemelerinin kurumlar vergisi matrahının tespitinde İndirim konusu yapılıp yapılamayacağı   İlgide kayıtlı dilekçenizde, […]

Özelge: Bankadan kullanılan kredilerin tamamının veya bir kısmının aynı şartlarla grup şirketine kullandırılması durumunda KDV ve kurumlar vergisi uygulaması hk.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Sayı : B.07.1.GİB.0.06.49-010.01-16 23/08/2011 Konu : Bankadan kullanılan kredilerin tamamını veya bir kısmını aynı şartlarla grup şirketine kullandırılması hk. İlgide kayıtlı dilekçenizde, Kütahya Defterdarlığı, ……….. Vergi […]