Author Archives

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com sitesinin sahibi ve editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

Cebren Tahsil Nedir? Cebren Tahsil Şekilleri

Cebren tahsil Nedir? Cebir, Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğe göre, “zor”, “zorlayış” anlamına gelmektedir. Cebren tahsil ise, zorla, zor kullanılarak alacağın tahsil edilmesi anlamına gelmektedir. Amme alacağının cebren tahsili; ödeme müddeti içinde […]

Damga Vergisi Defteri ve Tutmak Zorunda Olanlar

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile Damga Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak, düzenledikleri kağıtlara ait damga vergisini makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti şekliyle ödeyen mükelleflerin […]

Ücret Hesap Pusulası

Ücret Hesap Pusulası nedir? Ücret Hesap Pusulası İş Kanunu uyarınca düzenlenen belgelerden birisidir. Ücret Hesap Pusulası (İş Kanunu 37) : İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya […]