Author Archives

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com sitesinin sahibi ve editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

Normal Amortisman Yöntemi

Normal amortisman yöntemine göre, amortismana tabi iktisadi kıymetler için her yıl eşit oran ve tutarda amortisman ayrılmaktadır. Bu yöntem, duran varlıkların her yıl eşit oranda yıprandığı varsayımına dayanmaktadır. Normal amortisman yöntemine göre […]

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE ÇERÇEVESİ

TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİHESAP SINIFLARI1 DÖNEN VARLIKLAR2 DURAN VARLIKLAR3 KISA VADELİ YABANCI VARLIKLAR4 UZUN VADELİ YABANCI VARLIKLAR5 ÖZKAYNAKLAR6 GELİR TABLOSU HESAPLARI7 MALİYET HESAPLARI89 NAZIM HESAPLAR1 HESAP GRUPLARIDÖNEN VARLIKLAR10 HAZIR DEĞERLER11 MENKUL KIYMETLER12 TİCARİ […]