Author Archives

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com sitesinin sahibi ve editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI KATSAYI VE GÖSTERGE RAKAMLARI 1971-2019

Devlet Memurları Kanunu uyarınca hesaplanan en yüksek devlet memuru aylığı tutarları 1971-2019 dönemi için aşağıda sunulmuştur. Söz konusu aylık, maaş hesaplamalarında ve diğer bazı hesaplamalarda da dikkate alınan bir unsurdur. En yüksek devlet aylığı, kamuda en yüksek maaşı ifade etmez. Aşağıda en yüksek devlet memuru aylığına ilişkin aylık katsayı, gösterge ve ek gösterge rakamları ile en yüksek devlet memuru aylığı yer almaktadır. 

İkale Sözleşmesi Kapsamında Ödenen Ek Tazminatlar Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin İade Usulü ve İade Talep Dilekçesi Örneği

27/3/2018 Tarihinden Önce Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya İkale Sözleşmesi Kapsamında Ödenen Ek Tazminatlar Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin İadesi konusunda 7162 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar 15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:306) ile belirlendi. Söz konusu Tebliğin ilgili kısmı aşağıda sunulmuştur: