Author Archives

Vergi Dosyası

vergidosyasi.com sitesinin sahibi ve editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

İntifa Hakkı Nedir?

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 794-822 maddelerinde intifa hakkının konusu, kurulması, terkini, sona erme sebepleri , süresi ve diğer hususlara yer verilmiştir. İntifa hakkı konusu, kurulması ve sona ermesine ilişkin hükümler Türk Medeni […]

Özelge: Petrol Dağıtım Şirketine İntifa Hakkı Devrinden Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı   : B.07.1.GİB.0.03.41/4131                                                          24.08.2006 – 66589 Konu : ……………… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA  (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) İlgi : ……………… tarihli ve ……………… sayılı yazınız. İlgide kayıtlı […]