Author Archives

Hasan AYKIN

Maliye, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele, vergi ve vergilemeye dair bilimsel ve mesleki konularda yorum, yayın, yazı ve veri içeren, kar amacı gütmeyen bir sitedir. Kişi ve kurumları hedef almadan, konuları tartışmayı amaçlar.

Gaiplik Durumunda Mirasçılık

Gaiplik Nedir?
Gaiplik, bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde iken kaybolması veya yakınlarının bilgisi dışında uzun bir süre yok olması ve kendisinden haber alınamaması nedeniyle ölmüş olabileceği kanısıyla, yakınlarının başvurusu üzerine mahkemece öldüğüne karar verilmesidir. 

Vergi İdaresi Vergi Gelirlerini Ne Kadar Gerçekçi Tahmin Edebiliyor?

Bütçeler, ilgili oldukları dönem veya yıla ilişkin tahminleri içerirler. Bütçe gerçekleşmelerinin bu tahminlere en yakın olduğu bütçeler “gerçekçi bütçe” olarak isimlendirilir.

Türkiye’de vergi gelirlerine ilişkin bütçe gerçekleşmelerinin bütçe hedef veya tahminlerinden ne ölçüde saptığını gözlemlemek, başka bir bakış açısıyla da bütçelerimizin ne kadar gerçekçi olduğuna ilişkin ipuçları elde etmek amacıyla 1950-2017 dönemi verilerini birlikte değerlendirerek aşağıdaki grafiği oluşturduk. 

İmar Barışı Başvuru Süresi 31.12.2018 tarihine Uzatıldı. Ödeme Süresi Değişmedi.

31 Ekim 2018 tarihli ve 30581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  257 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin 31/12/2018 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 257)” ile,

18/05/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesi uyarınca; 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebileceğine ilişkin düzenleme yapılmış idi. Söz konusu düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için başvurusu için belirlenen son tarih olan 31.102018 tarihi 31/12/2018 tarihine uzatılmıştır.

ÖKC Günlük Kapanış (Z) Raporlarına Ait Mali Bilgilerin GİB’e Bildirim Zorunluluğunun Başlangıç Tarihi 1/1/2019’a Ertelendi.

31 Ekim 2018 tarihli ve 30581 sayılı Resmi Gazete’de “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 502)” ile ÖKC Günlük Kapanış (Z) Raporlarına Ait Mali Bilgilerin GİB’e Bildirim Zorunluluğu Başlangıç Tarihi 1/1/2019 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. Başlangıç tarihi normalde 01.10.2018 olarak belirlenmişti. 

ANAYASA MAHKEMESİ ÇOK SAYIDA DİLEKÇE VEREN MEMURA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİNİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ SAYMADI.

Başvurunun konusu, çok sayıda dilekçe verilen memura disiplin cezası verilmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Başvurucu yaklaşık 3 yıllık süre zarfında idareye 20 adet dilekçe vermiş, bilgi veya çeşitli taleplerde bulunmuştur.

Bu talepler üzerine idare tarafından ilgili hakkında disiplin soruşturması açılmış ve muhakkik raporunda, başvurucunun sözlü olarak bile çözülebilecek konularda sürekli ve gereksiz yere idareye birçok dilekçe vermek suretiyle idareyi meşgul ettiği belirtilmiştir. İdare, ilgiliye DMK 125/A-d maddesinde düzenlenen usulsüz müracaat ve şikayette bulunma fiili nedeniyle uyarma cezası vermiştir.