Author Archives

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com sitesinin sahibi ve editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

Fiilen çalışan şirket ortağına ücret ödenmemesi durumunda ücret stopajı ödenip ödenmeyeceği

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜSayı : 31435689-120[61-2015/603]-89858 29/11/2016Konu : Fiilen çalışan şirket ortağına ücret ödenmemesi durumunda ücret stopajı ödenip ödenmeyeceği İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ana faaliyet […]

Özelge: Yatırımdan vazgeçilmesi nedeniyle yapılmakta olan yatırımlar hesabında bulunan tutarın gider hesaplarına alınıp alınmayacağı hk.

Sayı : 96620903-125-114063 15.11.2018 Konu : Yatırımdan vazgeçilmesi nedeniyle yapılmakta olan yatırımlar hesabında bulunan tutarın gider hesaplarına alınıp alınmayacağı. İlgi : 03/02/2017 tarihli yazınız. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz tarafından … […]

Özelge: Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin damga vergisi ile noter harcının matrahı hk.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Sayı : B.07.1.GİB.0.06.62-010-10                                                                                     24/04/2012 Konu : Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin damga vergisi  ile noter harcının matrahı hk. İlgi :   … tarihli ve … sayılı dilekçeniz. İlgide […]