Author Archives

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com sitesinin sahibi ve editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

Vakıf Türleri, Sınıflandırması

Ülkemizdeki vakıfları esas itibariyle; Eski ve Yeni Vakıflar olarak sınıflandırabiliriz. Eski Vakıflar, Cumhuriyet öncesi kurulan vakıflardır. Yeni vakıflar ise, Cumhuriyet sonrası kurulan vakıfları ifade eder. Cumhuriyet Öncesi Kurulan Vakıflara İlişkin Tasnif (Sınıflandırma) […]

Medeni Hukukta Tüzel Kişilik

Türk Medeni Kanununda Tüzel Kişiliğe ilişkin genel hükümler aşağıdaki gibidir: Tüzel Kişilik Madde 47- Başlıbaşına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları, kendileri […]

Medeni Hukukta Hak Ehliyeti

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 8 inci maddesinde “Hak ehliyeti” düzenlenmiştir. Maddeye göre “Her insanın hak ehliyeti vardır. Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler.” […]