Author Archives

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com sitesinin sahibi ve editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

Eşitlik İlkesi

Eşitlik ilkesi, birbiriyle aynı hukuksal durumda olanların aynı hükümlere tabi olmasını ifade eder. İdarenin, hukuki durumu aynı olanlara kamu hizmetini eşit bir şekilde sunması ve herhangi bir ayrımda bulunmaması demektir. Bu ilke, […]

Kanunlara Uygunluk İlkesi

Kanunlara uygunluk ilkesi, İdarenin her türlü görünümünün başta Anayasa olmak üzere ilgili yasalara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine ve diğer düzenleyici işlemlere dayanmasını, İdarenin yasaları uygularken ve takdir yetkisini kullanırken hakkaniyeti de gözetmesini, İdarenin kendisine […]