Author Archives

Hasan AYKIN

Maliye, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele, vergi ve vergilemeye dair bilimsel ve mesleki konularda yorum, yayın, yazı ve veri içeren, kar amacı gütmeyen bir sitedir. Kişi ve kurumları hedef almadan, konuları tartışmayı amaçlar.

Özelge: Şirket Çalışanına Burs Adı Altında Yapılan Ödemelerin Vergisel Durumu

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1256-484  13/07/2010 Konu : Öğrencilere Verilen Burslarda Damga Vergisi Uyg. İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, şirketinizde inşaat teknikeri olarak ücretli […]

E-Fatura ve E-Defter ile İlgili VUK Genel Tebliğ Değişiklik Taslağı Güncellendi: Tarihler Öteleniyor.

e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olacak mükellefleri yeniden belirlemek amacıyla hazırlanan ve 10.08.2018 tarihinde kamuoyunun görüşüne sunulan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı gelen görüşler ve talepler çerçevesinde güncellenmiştir. Söz konusu güncelleme ile önceki taslakta belirtilen 1.1.2019 tarihi mükelleflerimizden gelen talepler dikkate alınarak 1.7.2019 olarak güncellenmiş ve bu çerçevede;

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 01/07/2019 Tarihine Ertelendi.

27 Ekim 2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)”  ile 01.10.2018 olarak duyurulan Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin birleştirilmesine ilişkin uygulamanın başlangıç tarihi 01.07.2019 olarak yeniden belirlenmiştir. 

İsa COŞKUN Kimdir?

İsa COŞKUN’un özgeçmişi: 1960 yılında Isparta’da doğdu. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu.1990-1991 yıllarında İngiltere Sheffield Üniversitesi’nde yüksek lisansını (MBA) tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal […]