Author Archives

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com sitesinin sahibi ve editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

Terör Anonim Şirketi

Mali yönden önceleri büyük oranda yabancı ülkelerin desteğine bel bağlayan terör örgütleri, zaman içinde kendilerine yeni gelir alanları bulmuşlardır. Son dönemde, başta uyuşturucu ticareti olmak üzere çıkar amaçlı organize suç örgütlerinin pek çok faaliyet alanında terör örgütleri de boy göstermeye başlamıştır. Yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirin büyüklüğü, sürekliliği, suç gelirlerinin aklanarak yasal ekonomik sistemde değerlendirilmesi terör örgütlerine yeni nitelikler eklemiştir. Aklanarak yasal ekonomik sistemde değerlendirilen fonlarla birlikte terör örgütlerinin mali kanadı artık bir Anonim Şirket (A.Ş), hatta bazen holding hüviyeti kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada terör örgütlerinin yasal ekonomik sistemdeki yapılanmalarını kısaca “Terör A.Ş.” olarak isimlendireceğiz.

Kara Para Aklama İle Mücadelede Nakit İşlem Bildirimi ve Türkiye Uygulaması

Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında yükümlülerce yapılması zorunlu olan bildirimler, aklayıcı ve terörü finanse edenlerin finansal sistemi kendi amaçları için kullanmalarını önleme, kullananların tespit ve cezalandırılması amaçlarına hizmet eden önemli bir araçtır. Uygulaması yaygın bildirim türleri;

1- Şüpheli işlem bildirimi-ŞİB (Suspicious Transaction Report -STR)(7),

2- Nakit işlem bildirimi-NİB (Cash Transaction Report – CTR)(8) ve

3- Uluslararası fon transferlerine ilişkin bildirimdir.

MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ (FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT – FIU)

“Mali İstihbarat Birimi, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele amacıyla; suç gelirleri ve terörizmin potansiyel finansmanına ilişkin bilgiler ile ulusal mevzuatın gereği olarak kendisine bildirilmesi zorunlu finansal bilgileri almak (ve eğer mevzuatla yetkili kılınmışsa istemek), analiz etmek ve bu analiz sonuçlarını yetkili otoritelere dağıtmakla görevli ulusal nitelikte merkezi birimdir.”