Author Archives

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com sitesinin sahibi ve editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

BİNEK OTOMOBİLDE ÇEVRECİ VERGİLEME ÖRNEĞİ: HOLLANDA

Pek çok ülkede binek otomobillerin vergilendirilmesi alanındaki politika arayışları ve yeni düzenlemeler söz konusu olmaktadır. Bu kapsamda Hollanda’da otomobilin ilk tescili aşamasında uygulanan vergi sistemi tanıtılmaktadır. Söz konusu vergi sisteminin tamamen emisyon salınımını esas alan, pür çevreci karaktere sahip olduğu görülmektedir.