Author Archives

Vergi Dosyası

vergidosyasi.com sitesinin sahibi ve editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

Katma Değer Vergisi Nedir?

Katma Değer Vergisi, harcama vergisidir. Dolaylı vergi grubunda yer alır. Katma değer vergisin konusu genel olarak mal ve hizmet üretim ve dağıtımında yaratılan katma değerdir. Bu kapsamda katma değer, her üretim faktörünün […]

Vergi İdaresi Nedir?

Vergi idaresi  (Tax Authority), vergi sisteminin yürütülmesi ve uygulaması ile ilgili faaliyet ve işlemleri yapan örgüt veya örgütlerin tümüdür. Örneğin Türkiye’de Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra birimleri (vergi dairesi başkanlıkları, bazı […]

Anayasa Mahkemesi ve Vergisel Norm ve İşlemler

Anayasa Mahkemesi vergi ile ilgili normların denetimi ile bu normların uygulamasına ilişkin denetim konusunda yetkileri olan mahkeme olarak vergi ihtilafları açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle aşağıda Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri sıralandıktan sonra “Norm Denetimi” ve “Bireysel Başvuru” görev ve yetkileri ile ilgili açıklamalar yer verilmiştir. 

HAYRETTİN KURT KİMDİR?

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU YENİ BAŞKANI HAYRETTİN KURT KİMDİR? Hayrettin Kurt 1979 Samsun doğumludur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Hayrettin Kurt, TBMM’de bir süre hukuk danışmanlığı yaptıktan sonra, Denizcilik Müsteşarlığında […]

ŞEHİT YAKINLARINCA ÖTV’SİZ ALINAN ARAÇLAR İÇİN MTV ÖDENİR Mİ?

Vergi mevzuatında vatan için canını feda eden şehitlerimizin arkada bıraktığı dul ve yetimleri için bazı istisnalara tanınmıştır. Bu istisnalardan birisi ÖTV Kanununda yer alan araç alımındaki ÖTV istisnasıdır. 

Şehit yakınlarının, Özel Tüketim Vergisi Kanununa 6745 sayılı Kanun ile eklenen ve bazı motorlu taşıt alımlarında şehit yakınlarına taşıt alımında ÖTV istisnasını düzenleyen madde kapsamında aldıkları taşıtlar, otomobil için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) istisnasının söz konusu mudur?