Author Archives

Vergi Dosyası

vergidosyasi.com sitesinin sahibi ve editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

Doğalgaz tüketimleri üzerinden, elektrik ve havagazı tüketim vergisi alınır mı?

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   SAYI    :B.07.1.GİB.0.66/6626-78/35312                                                  04.04.2008 KONU  : İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan 21/03/2008 tarihli ve B.62.0.DPU.12/360-825-8762 sayılı yazı ve ekinin bir […]

MALİ İSTATİSTİK NEDİR?

Mali İstatistik Yönetmeliği’nde mali istatistik; “genel yönetim sektörü kapsamındaki idarelerin gelir, gider, varlık, yükümlülük ve öz kaynaklarına ilişkin bilgiler sunan ve istatistiki temellere dayanılarak oluşturulan konsolide mali tablolar” şeklinde tanımlanmıştır. Diğer bir ifade ile […]