Author Archives

Vergi Dosyası

vergidosyasi.com sitesinin sahibi ve editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

Özelge: Ödemesi Geciken Yurt Dışı Kredi Kartı Harcamalarında KKDF Uygulaması

Bilindiği üzere kredi kartı ödemelerinin gecikmesi durumunda bankaca geciken tutar için faiz tahakkuk ettirilir ve bu faiz üzerinden %5 BSMV ve %15 KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) kesintisi yapılır. Bu durum kredi kartı ile yapılan yurt dışı alışverişlerin gecikmesi nedeniyle döviz üzerinden veya dövize endeksli olarak yapılan faiz hesaplamaları için de geçerli. aşağıdaki özelge konuya ilişkin. 

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı 2019-2021 Yayımlandı.

2019-2021 Dönemini Kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı yayımlandı. Aşağıda eylem planının mevzuat altyapısını, genel bileşenlerini ve bazı eylem örneklerini sunuyoruz. Böylece, yeni kayıt dışı eylem planında neler var? sorusunun cevabı az çok şekillenecek. Yazının sonunda yayımlanan tüm eylem planlarının linklerine de yer veriyoruz.