Author Archives

Hasan AYKIN

Maliye, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele, vergi ve vergilemeye dair bilimsel ve mesleki konularda yorum, yayın, yazı ve veri içeren, kar amacı gütmeyen bir sitedir. Kişi ve kurumları hedef almadan, konuları tartışmayı amaçlar.

2019 Yılında minibüs, panel van, otobüs, kamyon ve kamyonetler için ne kadar motorlu taşıtlar vergisi (mtv) ödenecek?

Minibüs, panel van, motorlu karavanlar, otobüs ve benzerleri, kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri için 2019 yılında geçerli motorlu taşıtlar vergisi tutarları aşağıda yer almaktadır. Motorlu taşıtlar vergisi OCAK ve TEMMUZ aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir. Temmuz taksitinin daha önce ödenmesin mümkündür. Ancak erken ödeme nedeniyle herhangi bir indirim söz konusu değildir.

Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidatlar 2019

31 Aralık 2018  tarih ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ESNAF VE SANATKÂRLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT HAKKINDA  YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile esnaf ve sanatkarların ödeyecekleri kayıt ve yıllık aidatlar belirlendi. Esnaf ve sanatkarların ödeyeceği kayıt ücreti ve yıllık aidatları 2019 yılı için aşağıdaki gibidir.

Köprü Geçişleri Nedeniyle Kesilen İdari Para Cezalarının İptali ve Ödenen Cezaların İadesine İlişkin Talep Dilekçesi

Araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçilmesi nedeniyle kesilen idari para cezalarının kaldırılması, iptali, terkini ve benzeri konuların uygulamasına ilişkin Tahsilat Genel Tebliği yayımlandı. Tebliğ’de idari para cezalarının bulunduğu aşamaya göre yapılacak işlemler ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş. Tebliğ ekinde ayrıca, ödenen idari para cezalarının iadesine ilişkin talep dilekçesi örneğine yer verilmiştir. Tebliğ ve talep dilekçesi örneği aşağıda yer almaktadır. 

2019 YILI SMMM VE YMM ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2019 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.