BELEDİYE GELİRLERİ

Belediye gelirleri nelerdir? Belediye gelirlerine dayanak teşkil eden mevzuat nedir?

Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Vergi, Harç ve Diğer Unsurlar

Büyükşehir Belediyelerinin Gelirleri

2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

Çevre Temizlik Vergisinin Mükellefi Mülk Sahibi mi, yoksa Taşınmazı Kiralayan mıdır?

Doğalgaz tüketimleri üzerinden, elektrik ve havagazı tüketim vergisi alınır mı?

ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ

Müşterek bahisler üzerinden alınan eğlence vergisi uygulaması hakkında

Eğlence Vergisi Hesabında, Matraha KDV’nin Dahil Edilip Edilmeyeceği

İşgal Harcı Nedir?

Yangın Sigorta Vergisi (YSV)

İLAN VE REKLAM VERGİSİ

Özelge: Alışveriş merkezi içinde yer alan görsellerde ilan ve reklam vergisi uygulaması

Haberleşme Vergisi

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşa Edilen Binalar İçin Bina İnşaat Harcı ve İmarla İlgili Harç İstisnaları

İmar ile İlgili Harçlar

Bina İnşaat Harcı

 

BORÇLANMA

Belediyelerin Borçlanma Usulü, Limitleri, Bakanlıktan İzin, Usule Aykırı Borçlanmada Ceza