Kategori: AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI

FATF’İN YENİ HEDEFİ “PROFESYONEL KARA PARA AKLAYICILARI”

Kara para aklama, terörün finansmanı ile kitle imha silahları yayılmasının finansmanı ile mücadele konusunda küresel finansal sistemi korumak için politikalar geliştiren ve teşvik eden hükumetler arası bağımsız bir yapı olan Mali Eylem Görev Gücü (The Financial Action Task Force- FATF), 2018 yılında Profesyonel Kara Para Aklama Raporunu yayımladı. 
Rapora göre Profesyonel Kara Para Aklayıcıları, kendileri kara paranın elde edilmesi aşamasında rol almamakla birlikte, kara paranın aklanması için verdikleri teknik ve profesyonel destek ve katkı nedeniyle ücret veya komisyon alan kişi, örgüt veya kurumları ifade etmektedir.

Malvarlığının Dondurulması Ne Demektir?

Malvarlığının dondurulması: Malvarlığının ortadan kaldırılmasının, tüketilmesinin, dönüştürülmesinin, transferinin, devir ve temlik edilmesinin ve sair tasarrufi işlemlerin önlenmesi amacıyla, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması veya kısıtlanması olarak tanımlanmaktadır.

Karapara Aklama Suçu Nedir?

Karapara ve Karapara Aklama Suçu Aklama suçu, türev bir suçtur. Bunun için öncelikle bir suç gelirinin bulunması, suçtan elde edilmiş bir malvarlığı değerinin elde edilmesi gerekir. Bu malvarlığı değerini karapara olarak isimlendiriyoruz. […]