Kategori: AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI

TERÖRÜN EKONOMİK ETKİLERİ

Küreselleşme ile birlikte finansal piyasaların entegrasyonu, terör gibi ekonomik belirsizlik yaratan olayların sonuçlarının da uluslararası çapta ortaya çıkmasına neden olmuştur. Terör eylemlerinin sayısı ile terörde hayatını kaybeden kişi sayısı birlikte değerlendirildiğinde, uluslararası terör eylemlerinin her geçen yıl daha da öldürücü bir şekilde tasarlandığı ortaya çıkmaktadır. Başarılı bir terörle mücadele politikasının ön şartı, terörün niteliğini, yapısını ve etkilerini doğru anlamaktan geçer. Gösterdiği ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla terörizm, uluslararası mali sistemin işleyişini zedelemekte ve ulusal ekonomiye ciddi hasarlar vermektedir. Bu çalışmada, terörün yatırımlar, turizm, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, tüketici davranışları, tüketim ve tasarruflar, menkul kıymet piyasaları, dış ticaret, tarım ve hayvancılık, devlet bütçesi ve milli gelir ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri incelenecektir. 

MASAK Düzenlemeleri Uyarınca Kimlik Tespitlerinde Kullanılacak Kimlik Belgelerinin Kapsamı Genişletildi.

Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında başta finansal işlemler olmak üzere pek çok işlemde, işlem yapanın kimliğinin tespiti gerekmektedir. 

Kimlik tespitinde kullanılabilecek kimlik türleri “SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK”in 6 ncı maddesinde sayılmıştır. 

14.12.2017 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan;  Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile kimlik tespitinde kullanılacak kimlik belgelerinin kapsamı genişletilmiştir. 

MASAK Analiz, Araştırma, İnceleme Süreçleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, 5549 sayılı Kanun kapsamında suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi alanında veri toplamak, toplanan verileri analiz etmek ve değerlendirmek, araştırma ve inceleme yapmak ve elde edilen bilgi ve […]

Kitap Özeti: THE COUNTER TERRORISM PUZZLE

Kitabın Adı                :  The Counter Terrorism Puzzle Yazar                        : Boaz GANOR Yayım Tarihi            : 2005 Yayım Yeri                : Londra Yayınevi                     : Transaction Publishers Özeti Yapan             […]

AKLAMA SUÇU ÖNCÜL SUÇ İLİŞKİSİ

Dr. Hasan AYKIN PDF Formatı I- GİRİŞ Karapara (1) aklama kavramı literatüre 20. yüzyılda girmişse de benzeri faaliyetlerin milattan önce 4000 yıla kadar uzandığı iddia edilmektedir (2). Aklama teriminin yazılı basında ilk […]

WHAT IS MONEY LAUNDERING?

What is Money Laundering? Money laundering is the processing of criminal proceeds to disguise their illegal origin. This process is of critical importance, as it enables the criminal to enjoy these profits […]