Kategori: BAĞIMSIZ DENETİM

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Yıllık Harç Tutar ve Ödemeleri 2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının, belgenin verildiği yılı takip eden yıllarda 492 sayılı Harçlar Kanununa (Kanun) Ekli 8 sayılı tarifenin XIV’üncü bölümünün “Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için)” başlıklı birinci sırasında belirtilen harçları ödemeleri gerekmektedir.

Kamu Gözetimi Nedir ?

Kamu Gözetiminin Tanımı: Kamu gözetimi; bir işletmenin finansal tablolarının ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, gerekli bağımsız denetim teknikleri uygulanarak denetlenmesi ve değerlendirilerek bir rapora bağlanmasıdır. Kamu gözetimi, genel olarak bağımsız […]