Kategori: BAĞIMSIZ DENETİM

Kamu Gözetimi Nedir ?

Kamu Gözetiminin Tanımı: Kamu gözetimi; bir işletmenin finansal tablolarının ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, gerekli bağımsız denetim teknikleri uygulanarak denetlenmesi ve değerlendirilerek bir rapora bağlanmasıdır. Kamu gözetimi, genel olarak bağımsız […]

Bir Yılda Kaç Şirket Bağımsız Denetimden Geçiyor?

Bir yılda kaç şirket bağımsız denetime tabi tutuluyor? Yıllar itibariyle bağımsız denetimden geçen şirket istatistikleri nasıl gelişiyor?
Hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağı TTK’nın 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. BKK ile belirlenen kapsama giren şirketler bağımsız denetim yaptırmak zorundadır. Bunun dışında ihtiyari olarak da bağımsız denetim yaptırılması mümkündür.
Bu yazıda yıllar itibariyle bağımsız denetim yaptıran şirketlere ilişkin istatistikler sunulmuştur.