Kategori: BAĞIMSIZ DENETİM

Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

GİRİŞ Bağımsız Denetim: Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli […]

KAYİK (KAMU YARARINI İLGİLENDİREN KURULUŞLAR)

  Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK): Halka açık şirketler, Bankalar, Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, Faktöring şirketleri, Finansman şirketleri, Finansal kiralama şirketleri, Varlık yönetim şirketleri, Emeklilik fonları, – 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı […]