Kategori: BELEDİYE GELİRLERİ

Kayıt ve Suret Harcı

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca belediyelerin gelirleri arasında yer alan kayıt ve suret harcına ilişkin madde aşağıdaki gibidir: Kayıt ve Suret HarcıMadde 79Belediyeler ve belediyelere bağlı müeseseselerden istenecek her türlü kayıt […]

YER SEÇİM BELGESİ ÜCRETLERİ

5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca belediyeler yer seçim belgesi vermek ve bunun karşılığında ücret alma yetkisine sahiptir. “r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 […]