Kategori: BELEDİYE GELİRLERİ

Yangın Sigorta Vergisi (YSV)

Yangın Sigorta Vergisi (YSV) Yangın Sigorta Vergisiyle ilgili hükümler, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 5. Bölümünde düzenlenmiştir. Kanunun 40. maddesine göre “belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın […]

Haberleşme Vergisi

  Haberleşme Vergisinin Konusu Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir. […]

İLAN VE REKLAM VERGİSİ

İlan ve reklam vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda düzenlenmiş bir vergidir. Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir. İlan ve Reklam […]

İmar ile İlgili Harçlar

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 80. maddesi uyarınca, imar mevzuatı gereğince belediyelerce tahsil olunacak harçlar şu şekildedir: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde İmar Kanununa göre ilk kez yapılan veya istek üzerine […]

Bina İnşaat Harcı

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun ek 1. maddesi uyarınca, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dâhil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınması, mezkûr Kanunun ek […]