Kategori: BOBİ FRS

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 56)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 56) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bağımsız denetime tabi olup […]