Kategori: BOBİ FRS

BOBİ FRS: NAKİT AKIŞ TABLOSU

Nakit Akış Tablosu, işletmenin bir raporlama dönemi içindeki nakit veya nakit benzerlerindeki giriş ve çıkışları, bunların kaynaklarını ve kullanım yerlerini gösteren tablodur. Nakit Akış Tablosunda nakit ve nakit benzerlerindeki giriş ve çıkışlar; […]

BOBİ FRS: Finansal Durum Tablosu

Finansal Durum Tablosu, işletmenin finansal durumu hakkında bilgi vermek üzere hazırlanan ve işletmenin belirli bir tarihteki varlık, yükümlülük ve özkaynaklarını gösteren tablodur. Finansal Durum Tablosunun Unsurları Finansal Durum Tablosunun unsurları varlıklar, yükümlülükler […]

BOBİ FRS: Genel Finansal Raporlama İlkeleri

Genel Finansal Raporlama İlkeleri Aşağıdaki Gibidir: İşletmenin sürekliliği, Tahakkuk esası, İhtiyatlılık, Finansal tabloların sunumunda önemlilik, Mahsup yasağı, Raporlama sıklığı, Karşılaştırmalı bilgi, Sunumda tutarlılık İşletmenin Sürekliliği İşletme yönetimi finansal tabloları hazırlarken işletmenin faaliyetlerini […]

BOBİ FRS: Finansal Tabloların Amaçları

Finansal tabloların amacı, işletmenin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışları hakkında ilgili tarafların alacakları kararlarda faydalı olacak nitelikte finansal bilgi sunmaktır. Finansal tablolar ayrıca, yöneticilerin işletmenin kaynaklarını ne etkinlikte kullandıklarını gösteren […]