Kategori: BSMV

Banka ve sigorta muameleleri vergisi, oran, matrah, uygulama, kapsama giren konular, özelge ve benzeri

BSMV TAHSİLAT RAKAMLARI

Banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) tahsilat rakamları aşağıda sunulmuştur. Son dönemde BSMV rakamlarındaki artış oranının genel vergi gelirleri artış oranının çok üzerinde olduğu görülmektedir.

Şekil: BSM Tahsilat Rakamları 2006-2019 

Özelge: TARSİM ve DASK tarafından sigorta şirketlerine ödenen komisyonların BSMV’den istisna olup olmadığı hk.

lgide kayıtlı dilekçenizde, poliçesi şirketiniz tarafından düzenlenerek prim ve riskinin tamamı havuzlara devredilen zorunlu deprem sigortası ve tarım sigortası ile ilgili olarak Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından şirketinize ödenen komisyonların banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.