Kategori: ÇALIŞMA HAYATI

Özel İstihdam Büroları

Özel İstihdam Büroları, özel hukukun koruması altında ve belirli bir sözleşme çerçevesinde işe yerleştirme faaliyeti karşılığı sadece işverenden ücret alarak, iş arayandan herhangi bir ücret ya da komisyon almaksızın, Türkiye İş Kurumundan […]

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, iş akdinin taraflarca feshedilmesi veya iş akdinin kendiliğinden sona ermesi durumunda işverenin bir yıldan fazla çalışmış olmak şartıyla işçisine eğer işçi ölmüş ise kanuni mirasçılarına işçinin işe başladığı tarihten hizmet […]

YABANCI UYRUKLULAR SMMM’LİK YAPABİLİR Mİ?

3568 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde muhasebe meslek mensubu olmanın genel şartlarına yer verilmiştir. Maddenin birinci fıksarısın (a) bendinde: “a) T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci malî müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır).” denilmek suretiyle yabancıların da muhasebeclik mesleğini yapabileceği kabul edilmiştir.

Yabancı Çalışma İzni Türleri

Yabancılara Verilen Çalışma İzni Türleri Nelerdir? Yabancılara verilen çalışma izni türleri  başlık altında incelenebilir. Bunlar: Süreli Çalışma İzni Süresiz Çalışma İzni Bağımsız Çalışma İzni Turkuaz Kart sahibi olma Süreli Çalışma İzni: 13/8/2016 […]