Kategori: ÇALIŞMA HAYATI

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, iş akdinin taraflarca feshedilmesi veya iş akdinin kendiliğinden sona ermesi durumunda işverenin bir yıldan fazla çalışmış olmak şartıyla işçisine eğer işçi ölmüş ise kanuni mirasçılarına işçinin işe başladığı tarihten hizmet […]

Kıdem Tazminatı Ne Zaman Gider Yazılabilir?

İşletme tarafından kıdem tazminatının gider olarak yazılarak, kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için iş akdinin fesih sözleşmesi ile sona erdirilmesi veya mahkeme kararı dolayısıyla işletme tarafından çalışanlarına kıdem tazminatının ödenmiş olması gerekmektedir. […]

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulama Süresi Uzatıldı.

04 Eylül 2020 tarihli ve 31234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2930 Sayılı Karar ile fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süresi 2 ay daha uzatılmıştır. Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulamasının Yasal […]

Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları

Hizmet Süresi Bildirim Süresi İhbar Tazminatı Tutarı 6 aydan az olan çalışma dönemi için 2 hafta 2 Haftalık Ücret 6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için 4 hafta 4 Haftalık […]

YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI SÜRELERİ

Yıllık ücretli izin hakkı çalışılan süreye göre farklılık göstermektedir. Aşağıda çalışma sürelerine göre yıllık ücretli izin sürelerine yer verilmiştir. Hizmet Süresi İzin Süresi (Asgari) 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara Yılda 14 […]

ÇALIŞMA İZNİ VERİLEN YABANCILARA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK İŞLEMLERİ

Yurtiçinden yapılan başvurularda çalışma izni başlangıç tarihini izleyen 30 gün içinde, yurtdışından yapılan başvurularda ise yabancının yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde SGK sigortalı girişinin, en az Çalışma ve Sosyal Güvenlik […]

YABANCI UYRUKLULAR SMMM’LİK YAPABİLİR Mİ?

3568 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde muhasebe meslek mensubu olmanın genel şartlarına yer verilmiştir. Maddenin birinci fıksarısın (a) bendinde: “a) T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci malî müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır).” denilmek suretiyle yabancıların da muhasebeclik mesleğini yapabileceği kabul edilmiştir.