Kategori: Çevre Vergileri

ÇEVRE VERGİLERİ

Çevre vergileri, çevre ile ilişkili matrahlar üzerinden alınan zorunlu ve karşılıksız ödemeler ile az ya da çok sunulan hizmetin karşılığı olarak alınan resim ve harçları ifade etmektedir .

“Kirletme vergileri” adıyla bilinmekte olan çevre vergileri, işletme faaliyetleri  sonucunda çevreyi kirleten kimselerden alınan telafi edici bir vergidir. Bu verginin uygulamasında, genellikle çevreye daha çok zarar verenden daha yüksek, daha az zarar verenden de daha düşük düzeyde vergi alınması sağlanmaktadır. Bunun yanında, sadece üretim faaliyetinde bulunan kişi ve kurumlardan değil, aynı zamanda çevre kirliliğine neden olan tüketicilerden de çevre vergilerinin alınması söz konusudur