Kategori: Damga Vergisi

Taşınmaz Kira Sözleşmesi Damga Vergisi

Taşınmaz kira sözleşmeleri

Taşınmaz kira sözleşmesi damga vergisi uygulaması; kiralayan, kiraya veren ve kullanım amacı gibi unsurlara istisna olabilmektedir. Aşağıda gayrimenkul, taşınmaz kira sözleşmesinin hangi durumlarda istisna olduğu, hangi durumlarda damga vergisine (DV) tabi olduğu […]

2022 YILI DAMGA VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI

2022 Yılında Geçerli Damga Vergisi Oranları ve Maktu Tutarlar 2022 yılı güncel damga vergisi oranları ve 2022 yılı maktu damga vergisi tutarları aşağıda yer almaktadır. Damga vergisine ilişkin üst sınır 1 Ocak 2022 tarihinden […]

2022 Yılında Geçerli Damga Vergisi Tutarları

21 Aralık 2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılında geçerli olacak maktu damga vergisi tutarları belirlenmiştir. Buna göre 2022 yılında geçerli damga vergisi […]

Özelge: Yapım işine ilişkin alt yüklenici ile düzenlenen sözleşmenin damga vergisi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü      Sayı : 97895701-155[2019/193]-E.595998 14.08.2020 Konu : Yapım işine ilişkin alt yüklenici ile düzenlenen sözleşmenin damga vergisi […]

Özelge: Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin damga vergisi ile noter harcının matrahı hk.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Sayı : B.07.1.GİB.0.06.62-010-10                                                                                     24/04/2012 Konu : Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin damga vergisi  ile noter harcının matrahı hk. İlgi :   … tarihli ve … sayılı dilekçeniz. İlgide […]

Özelge: Kapıcıya ödenecek ihbar ve kıdem tazminatının gelir ve damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155[1-2012/2009]-235 15/03/2013 Konu: Kapıcıya ödenecek ihbar ve kıdem tazminatının gelir ve damga vergisine tabi […]

Özelge: Belli para ihtiva etmeyen, Birimi fiyat üzerinden yapılan sözleşmenin damga vergisi hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-607 02/06/2011 Konu : Damga Vergisi (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak […]