Kategori: Damga Vergisi

2019 Yılında Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları

2019 yılında geçerli olacak damga  vergisi oran ve tutarları 31.12.2018 tarih ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Damga Vergisi Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlendi. Damga Vergisi Genel Tebliği (Seri No:63) ile Tebliğin eki olan 2019 yılında geçerli damga vergisi oran ve tutarları aşağıda sunulmuştur: 

Özelge: Damga Vergisi Defterinin Tasdikinin Her Yıl Yenilenmesi Gerekir mi?

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, serbest muhasebeci mali müşavirlik faaliyetinde bulunduğunuzu ve isteğe bağlı olarak damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirdiğinizi belirterek, tasdik ettirdiğiniz damga vergisi defterini her yıl yeniden tasdik ettirmeden kullanıp kullanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Özelge: Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi istisnası uygulaması hk.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden …/…/2017 tarihli ve … sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi alındığı belirtilerek, işveren idarenin söz konusu iş kapsamında şirketinize yapacağı hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.