Kategori: değerli konut vergisi

Değerli Konut Vergisi Nedir?

EMLAK VERGİSİ KANUNU: DÖRDÜNCÜ KISIM Değerli Konut Vergisi Konu: Madde 42- (Ek:5/12/2019-7194/30 md.) Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan 29 uncu maddeye göre belirlenen bina vergi değeri 5.000.000 Türk lirasının üzerinde […]