Kategori: DENETİM

ÖZEL AMAÇLI DENETİMLER

Özel amaçlı denetimler, belli konularda belli karar birimine ayrıntılı bilgi sunmak, önerilerde bulunmak amacıyla kuruluş veya işletmenin hesaplarının, mali tablolarının ve bunların dayandığı belgelerin incelenmesi şeklinde gerçekleştirilen denetimlerdir[1]. Bu türdeki denetimlere aşağıdaki […]

Faaliyet Denetimi (OPERATIONAL AUDIT)

Faaliyet denetimi, bir kuruluş veya işletmenin faaliyetlerinin verimliliği ve etkinliğini değerlendirmek amacıyla bu faaliyetlerle ilişkili usul ve yöntemlerin uygulanışının gözden geçirilmesini kapsamaktadır. Bu denetimde, denetçilerin tarafsız gözlemlerde bulunması ve belirli faaliyetlerin ayrıntılı […]

Uygunluk Denetimi (COMPLIANCE AUDIT)

Bu denetimin amacı, yetkili bir üst makam tarafından belirlenmiş kurallara uyulup uyulmadığı konusunun araştırılmasıdır. Üst makam, şirket yönetimi veya devlet kurumları olabilir. Şirket yönetimi kendileri tarafından konulmuş kurallara uygun hareket edilip edilmediğini […]

DENETİM TÜRLERİ

Denetim türleri ile ilgili pek çok sınıflandırma yapılmaktadır. Konu  ile ilgili olarak en yaygın kullanılan sınıflandırma International Federation of Accountants (IFAC) tarafından yapılan aşağıdaki sınıflandırmadır[1]. Amaç bakımından denetim türleri: Mali tabloların denetimi […]