Kategori: DİĞER VERGİLER

Özel İletişim Vergisi KDV Matrahına Dahil Edilir mi?

4481 sayılı Kanunun 8’inci maddesinde her nevi cep telefonu işletmecileri tarafından verilen (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerinin % 25’i oranında özel iletişim vergisine tabi olacağı, bu verginin mükelleflerinin cep telefonu işletmecileri olduğu ve özel iletişim vergisinin katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyeceği hükmüne yer verilmiştir.

Özel iletişim vergisi cep telefonu ile iletişimi sağlayan mükellefler tarafından verilen hizmetlere uygulanması nedeniyle hizmetin bu aşamasında alınan özel iletişim vergisi KDV matrahına dahil edilmez.

Şans Oyunları Vergisi

Şans oyunları vergisinin matrahı: Verginin matrahı, şans oyunlarından elde edilen hasılat tutarıdır.

Şans oyunları vergisinin mükellefi: verginin mükellefi, kendisine şans oyunları tertip etme hak ve yetkisi verilmiş kurumlardır. Bu hak ve yetkinin devri halinde ise mükellef, devralan kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişileridir. 

Şans oyunları vergisinin Oranı: verginin oranı; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 5, at yarışlarında % 7 ve diğer şans oyunlarında % 10’dur.