Kategori: DIŞ TİCARET

İTHALATTA ÖDEME YÖNTEMLERİ

Aşağıda ithalatta ödeme yöntemlerine yer verilmiştir. Peşin İthalat İthalatçının mal bedelini peşin olarak ödediği, ihracatçının ise yüklemeyi mal bedelini aldıktan sonra gerçekleştirdiği ödeme türüdür. Mal Mukabili İthalat İthalatçının mal bedelini malı teslim […]

Dış Ticaret Haddi Nedir?

Dış Ticaret Hadleri (Terms of trade): İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranıdır. Dış ticaret haddinin 100’ün üzerinde bulunması, dış ticarete konu malların ihracat fiyatlarının ithalat fiyatlarına göre daha yüksek olduğunu […]

FİATA Tesellüm Belgeleri

FİATA Tesellüm Belgeleri (FCR/FCT/FBL) : Bu belgeler bir nev’i nakliyeci makbuzudur. Ancak bu belgeler, FİATA [(International Federation of Freight Forwarders Association) Uluslararası Taşıma Acenteleri Birlikleri Federasyonu] tarafından, kendisine üye olan taşıma acenteleri […]

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE ÇERÇEVESİ

TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİHESAP SINIFLARI1 DÖNEN VARLIKLAR2 DURAN VARLIKLAR3 KISA VADELİ YABANCI VARLIKLAR4 UZUN VADELİ YABANCI VARLIKLAR5 ÖZKAYNAKLAR6 GELİR TABLOSU HESAPLARI7 MALİYET HESAPLARI89 NAZIM HESAPLAR1 HESAP GRUPLARIDÖNEN VARLIKLAR10 HAZIR DEĞERLER11 MENKUL KIYMETLER12 TİCARİ […]

Kredili Mevduat Hesabı (KMH)

Kredili Mevduat Hesabı, banka müşterisinin hesabımda para olmasa dahi para kullanımına izin veren bir hesaptır. ÖzellikleriFaiz, hesabınızın ek​siye düştüğü günler için ay (veya üç ay) sonunda kesilir ve hesabınıza para yatınca sıfırlanır.