Kategori: DIŞ TİCARET

Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri

Uluslararası ticarette malların tesliminin nerede yapılacağı, masrafların kim tarafından karşılanacağı ya da nasıl paylaşılacağı, sigorta ve taşıma sözleşmelerinin yapılıp yapılmayacağı gibi hususların kısaca alıcı ve satıcının yükümlülüklerinin net olarak belirlenmesi önemlidir. Bu […]

Gümrükte Tek Pencere Sistemi

Tek Pencere Sistemi nedir? Bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler dış ticaret işlemlerinde de etkisini göstermiş; özel sektörün ve kamu kurumlarının çalışma yöntemleri ve iş süreçleri de bu gelişmelerden etkilenmiş durumdadır. Dış ticaret […]

Sınır Ticareti

Türkiye ile komşu ülkeler arasında coğrafî durum ve bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacak sınır ticaretinin kapsamını belirlemeye, sınır ticareti yapılacak sınır ticaret merkezlerinin kurulmasına ve buralardan yapılacak ihracat ve ithalatın usul […]

İhracatçı Birlikleri

İhracatçı Birlikleri, ihracatçılar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, üyelerinin menfaatlerini korumak ve gelişmelerini sağlamak, üyelerinin sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, onları temsil etmek gibi amaçlarla kurulmuş tüzel kişiliklerdir. İhraç edilecek ürünle ilgili ihracatçı […]

Mahrece iade ne demektir?

Mahreç kelimesinin sözlük anlamı “çıkış yeri”dir. Gümrük işlemlerinde sıkça kullanılan “mahrece iade” ifadesi, kabaca bir tanımlama ile “bir eşyanın geldiği yere (çıkış ülkesine/ticaretin yapıldığı ülkeye) geri gönderilmesi” demektir. Hangi durumlarda eşya mahrecine […]

Gümrük Müşaviri kimdir?

Gümrük müşavirleri, gümrüklerdeki işlemlerinizi yapan temsilcilerinizdir. Gümrük işlemlerinizi kendiniz yapabileceğiniz gibi, sizi temsilen bir gümrük müşavirinin yapması da mümkündür. Gümrük Kanunu size, tüm gümrük işlemlerinizi sizin adınıza takip etmek üzere bir temsilci […]