Kategori: DIŞ TİCARET

Geçici İthalat

Geçici İthalat Rejimi Nedir? Serbest dolaşımda olmayan eşyanızı ithalat vergilerinden tam veya kısmen muaf olarak ve ticaret politika önlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesine getirebilmeniz ve Türkiye Gümrük Bölgesinde belli bir süre […]

Bedelsiz İhracat Nedir?

Bedelsiz ihracat, yurtdışına herhangi bir bedel alınmaksızın yapılan iharcatı ifade etmektedir. Bedelsiz ihracat konusundaki yasal düzenlemeler Ticaret Bakanlığı tarafından yapılır. Buna göre, bedelsiz ihracat olarak kabul edilen eşya çıkışları aşağıda sıralanmaktadır: a) […]

Geçici İhracat

Geçici İhracat Nedir? Gönderildiği ülkede geçici bir süre kaldıktan sonra ve bu süre zarfında herhangi bir değişikliğe uğramaksızın Türkiye’ye getirilecek olan eşyanızın gümrük işlemleri “geçici ihracat” olarak adlandırılır. Geçici ihracat kapsamında yurt […]

2019 Yılında Geçerli İstatistik pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Tam Metni

İstatistik pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanının 516 sayılı Kararı 29.12.2018 tarih ve 30639 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

İstatistik pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveline ilişkin karar ile tarife cetvelinin tamamı aşağıdaki linkte sunulmuştur