Kategori: E-VERGİLEME

Özelge: E-arşiv uygulamasına geçtikten sonra eskiden basılmış ve elde kalan kağıt faturalar kullanılabilir mi?

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:11395140-105[MÜK-257-2015/VUK-1-19578]-54317      23.02.2017 Konu: E-arşiv uygulamasına geçtikten sonra eskiden basılmış ve elde kalan kağıt faturaların kullanılıp kullanılamayacağı. İlgide kayıtlı özelge […]

E-DEFTER DENETİMİ

Vergi inceleme elemanı (vergi müfettişi) mükellefin ibraz ettiği (elektronik defter) e-defter ve beratını aldıktan sonra, beratın bu e-deftere ait olup olmadığını “e-defter görüntüleme aracı” ile teyit edecektir.

ELEKTRONİK DEFTERİN (E-DEFTER) MUHAFAZA VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

ergi Usul Kanununun defter ve belge muhafaza (saklama) ve ibraz yükümlülüğü elektronik defter ve belgeler için de geçerlidir. E-deftler ve diğer belgelerin saklanma ortam ve şeklinde farklılıklar söz konusu olmaktadır. 

Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilerek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır.  E-Defter Beratı : Elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış dosyadır.

E-FATURANIN MUHAFAZA USULÜ VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre mükellefler, gerek düzenledikleri gerekse adlarına düzenlenen faturaları, yasal süreler dahilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler.

e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilemezliği Mali Mühürle garanti altına alınmaktadır. Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir.

TEMEL FATURA-TİCARİ FATURA AYRIMI

Elektronik fatura (e-fatura), veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

Elektronik fatura düzenlenirken iki farklı senaryo kullanılabilir: Temel Fatura 
Ticari Fatura 

Elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına kayıtlı mükelleflerin Karşılıklı e-Fatura Düzenleme Zorunluluğu

Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 01/04/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur. Bu nedenle, e-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların 01.04.2014 tarihinden itibaren birbirlerine kağıt ortamda fatura düzenleme imkanları bulunmamaktadır.