Kategori: EMLAK VERGİSİ

2019 YILI EMLAK VERGİSİ ARTIŞ ORANI

2019 Yılı Emlak Vergileri Artış Oranı: 
Buna göre, bina, arsa ve arazilerinin 2019 yılı vergi değerleri, 2018 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%23,73/2=) %11,865 (on bir virgül sekiz yüz altmış beş) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır. 2019 yılı emlak vergileri %11.865 oranında artacaktır. 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:72

7061 sayılı Torba Yasa ile Emlak Vergisi Kanununa Eklenen geçici 23 üncü madde ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin fahiş artışına sınır getirmeye yönelik düzenleme yapılmıştır. 72 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile bu düzenlemeye ilişkin açıklama ve örneklere yer verilmektedir.

Özelge: İşyeri olarak kiraya verilen mesken için emlak vergisi indirimli oran (sıfır oranlı) üzerinden uygulanabilir mi?

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, tapuda adınıza mesken olarak kayıtlı bulunan taşınmazı eşinize işyeri olarak kiraya verdiğiniz, emekli olmanız ve söz konusu taşınmazdan başka adınıza kayıtlı herhangi bir mülkünüzün olmadığından bahisle indirimli bina vergisi oranından (sıfır) yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.