Kategori: EMLAK VERGİSİ

Emlak Vergisinde Bina Kavramı

Bina, genel olarak, kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır. Emlak vergisi için […]

Bina Aşınma Payı Oranları

Bina aşınma payı, vergi usul kapsamındaki amortisman oranlarından farklıdır. Emlak vergisi uygulaması açısından değerlendirilen bir orandır. Amortisman oranları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından liste halinde yayımlanmaktadır. Bina Aşınma/yıpranma payları, emlak vergisi matrahının tespitinde […]

Değerli Konut Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Verginin Ödeme Süresi Uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “Emlak Vergisi Kanunu Sirküleri/3” uyarınca 20 Şubat 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 takvim yılına ait Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart 2020 Cuma günü sonuna kadar, bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1 inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.