Kategori: ENGELLİLERE VERGİ AVANTAJLARI

Özelge: Net ücret alan çalışanlarda engelli indiriminin uygulanması hk.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; engelli olarak çalışan işçiler için düzenlenen maaş bordrolarında engelli indirimine ilişkin tutarın, öncelikle gelir vergisi matrahı toplamından mahsup edilmesi, engelli indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da aylık asgari geçim indirimi tutarının mahsup edilmesi gerekmektedir. Ancak, mahsup edilecek tutar, asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarı ile ücretlinin maaşı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarlarını aşamayacaktır.

Ombudsman Tavsiye Kararı: “Sıfır” Oarana Tabi Olması Gereken Dar Gelirliler, Gaziler, Engelliler ile Şehitlerin Dul ve Yetimlerinin Sehven Ödedikleri Emlak Vergisi İade Edilmelidir.

Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsmana) şikayette bulunan bir vatandaş, 200 m2’yi geçmeyen bir meskenin sahibi olduğu ve herhangi bir gelirinin olmaması nedeniyle emlak vergisi ödememesi gerektiği iddiası ile 2002 yılından beri ödemiş olduğu emlak vergilerinin iade edilmesi gerektiği yönünde tavsiye kararı verilmesini talep etmiştir.
Kararın içeriği, indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisine tabi olması mümkün tüm kesimler için (engelliler, şehit dul ve yetimleri, dar gelirliler ve benzeri) önem arz etmektedir. Bu kapsamda örneğin 200 m2 nin altında tek konuta sahip engellilerin de geçmiş yıllarda ödedikleri emlak vergisinin (beş yıllık düzeltme zamanaşımı süresi dikkate alınarak) iadesini talep etmeleri mümkündür.

Engellilik İndirimi Başvurusu

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engelliler aşağıdaki belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğüne), Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Malmüdürlüklerine bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir