Kategori: ENGELLİLERE VERGİ AVANTAJLARI

Engellilik İndiriminden Kimler Yararlanabilir?

Engellilik İndiriminden Yararlanabilecekler Gelir Vergisi Kanununa göre engellilik indiriminden yararlanabilecekler aşağıdaki gibidir: ● Engelli ücretli, ● Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli, ● Engelli serbest meslek erbabı, ● Bakmakla yükümlü olduğu […]

HANGİ RAPORLAR ENGELLİLİK İNDİRİMİNDE GEÇERLİDİR?

Yetkili hastanelerce düzenlenen ve Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilerek çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olduğu karara bağlanan engelli sağlık kurulu raporları vergi indirimi uygulamasında dikkate alınmaktadır. İşe girmek, engelli kimlik kartı almak, sosyal yardımlardan faydalanmak gibi değişik […]

ENGELLİLİK İNDİRİMİ NEDİR?

Engellilik İndirimi Tanımı ve Engellilik Dereceleri: Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari %60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari %40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır. Engellilik indirimi, çalışma […]

OMBUDSMAN, SIFIR ORANLI EMLAK VERGİSİNE TABİ OLANLARIN GEÇMİŞ YILLARDA ÖDEDİKLERİ EMLAK VERGİLERİNİN İADESİ YÖNÜNDE TAVSİYE KARARI ALDI

Kamu Denetçisi tarafından şikâyetçinin hiçbir geliri olmadığı ve tek mesken sahibi olduğu gerekçesiyle, 2002-2013 yılları arasında düzenli olarak ödemiş olduğu emlak vergilerinin kendisine iade edilmesi gerektiği talebine ilişkin olarak, Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri doğrultusunda 2002­-2008 yıllarına ait talebin yerinde olmadığı ve reddi gerektiği, diğer taraftan anılan gerekçeleri idareye bildirme noktasında mevzuat bir süre belirlemediğinden beş yılık düzeltme zamanaşımı doğrultusunda 2009­2013 yıllarına ilişkin ödenen vergilerin geri iade edilmesi konusunda tavsiyede bulunulması söz konusu olmuştur.