Kategori: ENGELLİLERE VERGİ AVANTAJLARI

Engellilik İndiriminden Yararlanmak İçin Nereye Başvurulur? Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engelliler aşağıdaki belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğüne), Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Malmüdürlüklerine bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir

Engellilik İndiriminden Kimler Yararlanabilir?

Engellilik İndiriminden Yararlanabilecekler Gelir Vergisi Kanununa göre engellilik indiriminden yararlanabilecekler aşağıdaki gibidir: ● Engelli ücretli, ● Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli, ● Engelli serbest meslek erbabı, ● Bakmakla yükümlü olduğu […]

HANGİ RAPORLAR ENGELLİLİK İNDİRİMİNDE GEÇERLİDİR?

Yetkili hastanelerce düzenlenen ve Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilerek çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olduğu karara bağlanan engelli sağlık kurulu raporları vergi indirimi uygulamasında dikkate alınmaktadır. İşe girmek, engelli kimlik kartı almak, sosyal yardımlardan faydalanmak gibi değişik […]

ENGELLİLİK İNDİRİMİ NEDİR?

Engellilik İndirimi Tanımı ve Engellilik Dereceleri: Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari %60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari %40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır. Engellilik indirimi, çalışma […]