Kategori: GELİR POLİTİKASI

Gelir Politikası ve İlkeleri

5018 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde gelir politikası ve ilkelerine yer verilmiştir: “Gelir politikası ve ilkeleri Madde 36- Gelirlerin toplanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur: a) (Değişik: 2/7/2018-KHK-703/213 md.) Gelir politikaları ve uygulamaları konusunda […]